Fotoğraf Galerileri
Video Galerisi
Haraka Telefon Rehberi
Ziyaretçi Defteri
Haber ve Duyuru Arşivi
ÖNEMLİ TELEFONLAR
ANNE VE BABA HAKKI, ALLAH HAKKI GİBİ KUTSALDIR..
Okunma  Yazar : İHSAN BÜLBÜL
Okunma  Okunma : 8519
Tarih  Tarih : 05 Temmuz 2011, 19:23

     İnsan kendine şu soruyu sormalı ve cevabını da bulmalı; “Ben; Allah için mi varım, yoksa kendim için mi varım?…” Bu soruyu hakkıyla cevaplayan ve şuuruna varan hakiki imana vakıf  olur  ve ebedi kurtuluşa da erer… Tüm hayatımızın manası  ve yaratılış sırlarımız bu sorunun içinde gizlenmiştir…  Bu sorunun temelini oluşturan felsefe; insanın kendi kendini yaratacak güç ve kudrete sahip olmadığı, dolayısıyla da bir yaratıcı tarafından ve bir amaç için yaratıldığı gerçeğidir… İman hakikatleri de, bu gerçeği biz insanlara bildirmektedir… Yani niçin ve ne amaçla yaratıldığımız gerçeği… Yapmamız gereken ve yapmamamız gereken davranışları…

       İşte bunlar bize; hayat iksirimizi ve kâinattaki  kuralların  nasıl bir rotada olması gerektiğini bildiren, ilahi kılavuz ve yüce anayasamız olan; Kuran-ı Kerimde açık olarak bildirilmiştir…

       Kâinat mülkünün hakiki sahibi, Yüce yaratıcı biz yarattığı kullarına ilahi kitabında; kendi hakkından sonra en büyük hakkın anne-baba hakkı  olduğunu ferman ediyor….

       Niçin yaratıldığının farkına varıp, şuuruna eren her iman ve insaf sahibi bilir ki, insanoğlu boşuna yaratılmadı ve yeryüzüne iş olsun diye de gönderilmedi… İnsanoğlunun belirlenmiş  görev ve sorumlulukları vardır… İşte bu sorumlulukların en büyüklerinden biri de; anne-baba hakkıdır…

       Anne-baba hakkı o derece önemlidir ki; tüm kâinatın ve mülkün sahibi olan yüce Yaratan, kendine karşı kulluk görevinin başköşesine anne-baba hakkını yerleştirdi… Ve ferman buyurdu ki; “Anne-babaya itaat Allah’a itaattir… Anne-babaya isyan Allah’a isyandır…”

        Bediüzzaman Hazretlerinin buyurduğu gibi: “Evladın, hakkı yoktur ki, babasına karşı hak dava etsin. Babasını haksız görse de, ona isyan edemez. Demek, babasına isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır…”

        Bu kadar önemli olan ve ilahi fermanla da defalarca bize emredilen anne-baba hakkını ve anne-babamıza  karşı evlatlık  görevini acaba yeterince yerine getirebiliyor muyuz?.. Bunu bir düşünelim isterseniz… Ve, varsa eksikliğimiz tez zamanda evlatlık görevini hakkıyla yapmaya çalışarak bu eksikliğimizi tamamlamaya çalışalım… Ve böylece kendi kurtuluşumuza da vesile olalım…

        Çünkü bilelim ki; anne-baba duası alan bir insanın sırtı yere gelmez… Ama, anne-baba bedduası alan insan iflah olmaz, felaketten kurtulmaz…  Anne-baba bizim dua  ağaçlarımızdır…  Lütfen onları kurutmayalım…. Akıllı, imanlı  ve insaflı olan evlatlar, anne-baba ağaçlarının gölgesi altında gölgelenmeyi bilirler…

      Dünya hayatı bunun örnekleriyle doludur… Unutulmamalı ki; Peygamber Efendimizin hırkasını göndermek için sahabesini yolladığı ve övgüyle bahsettiği büyük Allah dostu Veysel Karani Hazretleri o yüce makama sırf annesine olan bağlılığı ve hizmetinden ötürü ulaşmıştır…

      Allahu Teala Hazretleri; anne ve babasına iyilik yapan gençleri çok sever… Ve; amelleri, iyilikleri kendinden önce giden kullara Allah(c.c) hiç kimseye duyurmadıklarını duyurur… Bunu aklımızdan çıkarmayalım…

       Yüce Rabbimiz anne ve babaya iyiliği emretmiş, anne ve babadan biri veya her ikisi yanımızda ihtiyarlarsa onlara “öf” bile demeyi biz kullarına yasaklamıştır,  onlara iyilik yapmak ve gönüllerini kazanmakla emrolunduk…

      Anne-baba için dua etmek vaciptir. Anne-babayı gücendirmek, imansız gitmeye bile sebep olabilir… Nitekim Hazreti peygamberimizin ashabından Alkame (r.a)’ ın annesi ona dargın olduğu için son nefeste Kelime-i şahadet getiremiyordu… Peygamberimizin emri ve Alkame’nin annesinin razı olmasıyla şahadeti getirerek ebedi aleme göçmüştür…

         Bilinmelidir ki; ne ekersek onu biçeriz… Yani biz, anne-babamıza nasıl davranırsak, çocuklarımız da bizlere öyle davranacaktır… Bu, Allah’ın(c.c) değişmez kanunudur.  Eğer anne-baba isek, kendi hayatımızda da, bunu yaşayarak görmüşüzdür… Yok eğer henüz anne-baba değilsek, hiç şüpheniz olmasın bunu bizlerde anne-baba olursak, yaşayarak göreceğiz… Bu İlahi tecelliden ve kanundan hiç kaçış ve kurtuluş yok biline…

       Anne-babaya karşı sevgi ve muhabbetin, Cenab-ı Hak hesabına olduğunun delili; onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir  faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman, daha ziyade onlara muhabbet , merhamet ve şefkat etmektir…

       Eşini, annesine tercih edene lânet olunmuştur… Böylesinin duası kabul olunmaz, ibadeti de şüphelidir…

        Bir Ramazan hutbesinde Cebrail aleyhisselamın; anne-babasının rızasını kazanmayan hakkında beddua edip, Peygamber  Efendimizin (sav) buna;  “amin” demesi, anne-baba hakkının ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir…

        Bilinmelidir ki; üç şeyin cezası  aynı zamanda dünyada da görülür: Birincisi; Anne-babaya isyan etmenin, ikincisi; bir Mümin’in kusurunu ayıplamanın ve felaketine sevinmenin, üçüncüsü de; zulüm ve fuhşu işlemenin…” Bunlar ahirete kalmayan kısaslardır…

         “Anne-babasını terk eden evlat, cennet kokusunu duyamaz…”

          Hadis Şeriflerde: “Anne-babası, kendisinden  razı olarak sabahlayan için cennetten iki kapı açılır, bu kimse eğer anne-babası kendisinden razı olarak akşamladıysa ve böylece devam ederse, bu iki kapı açık kalır, ahirete iman ile gider…    

        Anne-babasını gücendirmiş olarak sabahlayan için cehennemden iki kapı açılır, onları razı etmeksizin akşamlayan ve böyle giden için de, bu iki kapı açık kalır, imansız gitmesine vesile olur…

       Evlat ibadet etse dahi, ana-babasını gücendirmişse akıbetinden korkulur… Evlat günahkâr olsa bile anne-babasının rızasını kazanmışsa, umulur ki; rahmete erer. Anne-babasına asi olan ne hayır yaparsa yapsın, cennete giremez…

         Rabbin rızası, babanın rızasındadır. Baba , cennetin kapısıdır. Cennet, anaların ayağı altındadır… Anne-baba rızasını kazanmak, bütün nafile ibadetlerden hayırlıdır… Sıla yani anne-baba ve akrabayı ziyaret ve sadaka, ömür uzamasına sebeptir…”

          Anne-baba hakları kısaca: Onları yedirmek, giydirmek, hizmet etmek, çağırdıklarında hemen koşmak, günahı olmayan emirlerini yapmak, hiç önlerine  geçmemek, onlara karşı gayet tatlı ve yumuşak söyleyip, asla kaba konuşmamaktır… Beş vakitte onlar için dua etmekle hakları ödenir… Ana ve baba ayrı iseler, saygı ve hürmette babayı, hizmette anayı ileri tutmalıdır…

         Anne ve babanın, alimin yüzlerine hürmetle, Salih Mümin’in yüzüne muhabbetle, yetimin yüzüne merhametle bakmak  ibadettir…

         Anne ve babasına asi iken onlar ölmüşse, onlar için dua ve istiğfar etmeli, Kur’an okumalı, sadaka vermeli, kabirleri ziyaret edilmelidir… Böylece anne-babanın rızası kazanılabilir…

       Hayır işleyip, sevabını anne-babasına bağışlayanın, anne-babasına verilecek ecir ve mükâfatın bir misli de kendisine verilir…

       Artık bütün bu sözlerden sonra; söz bitmiş, kalem kırılmış, ilahi fermanla emredilen, Allah(c.c)  hakkından sonra en büyük hak olan;  anne-baba hakkının kutsallığı tüm haşmetiyle bir güneşin parlaklığı gibi ortaya çıkmıştır…

      Ve son söz…  Vicdanını kaybetmemiş gönlü, kör ve sağırlaşmamış, insaf  ve iman sahibi,  insani değerlerini kaybetmemiş, insanların sorumluluklarının gereğini yapma zamanıdır… Biline…  Saygı ve sevgilerimle,

İHSAN BÜLBÜL  Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı

 

Yazdırılabilir Sayfa Yazdır | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Bu habere toplam 9 yorum yazılmıştır.

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ [ 14 Mart 2012, 11:02 ]
SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER   (Bismillahirrahmanirrahim)                                                            .                         
El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."                         
1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
2-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

15- Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû

16- Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

17-.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliyku bi kemalih.

18-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.

19- Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

20 *Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahim’e ve Musa ve İsa ve Yusuf ve Yahya ve Eyyüp ve Harun ve İsmail ve İshak ve Yakup ve İdris ve Süleyman ve Zekeriya ve Zülkif ve Hud ve Sit ve Salih ve Zülkarneyn ve Şuayp ve Hızır ve İlyas ve Davut ve Lokman ve Uzeyr ve Yunus ve Lut ve Yuşa ve Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain

21*Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihi Mustafa ve ashârihi ve ensârihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

22-*Subbanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim, estağfirullahe ve etübu ileyh

23-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.

24- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmel kıyameh*

25-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil azim.
26-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih

27- *Allahümme lekel hamu la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke , Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih

28-"Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ,Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike meahü,Allâhummeğfir li zunûbi"

29-Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve Süleyman ve Davut ve Yahya ve Yakup ve Yunus ve Yusuf ve Sit ve İdris ve Hud ve Salih ve Zülkarneyn ve Lut ve İsmail ve İshak ve Eyüp ve Şuayp ve Harun ve Hızır ve İlyas ve Zülkif ve Lokman ve Uzeyr ve Zekeriya ve Yuşa ve Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn, Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmain.Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekımi, sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil azim.
OKUNABİLİNECEK KISA DUALAR
1-"Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl."
(Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi dini inni esbahtü (emsaytü) ala ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
19-"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami."
20-"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül'arşıl'azîm."
21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

21-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
22Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
23-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

24-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
25-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
26-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

27-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

28-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

29-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir     

30- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

31-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

32-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

33-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El FatihaEFENDİMİZİN OKUDUGU KISA DUALAR
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema saleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim.İnneke hamidün mecid.

Allah’ım, tembellikten,cimrilikten,korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan sana sığınırız.
Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırız.
Allah'ım bizleri açık ve gizli bütün günahlardan koru!
Allah’ım, bizlere dînî musibet verme! Bizlere acımayanları başımıza musallat etme!
Allah’ım, bizlere öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!
Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizleri Cehennem azabından koru!
Allah’ım, bizleri dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!
Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırız.
Allah’ım, senden, bilip bilmediğimiz her hayrı ister, her şerden sana sığınırız.
Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!
Allah’ım, günahlarımızı affet ve rızkımıza bereket ver!
Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.
Allah’ım, yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bizlere yardım et!
Allah’ım, bizi çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!
Allah’ım, ilmimizi arttır!, Ya Rabbi, ölümü bizlere kolaylaştır!
Allah’ım, kulak, göz, dil, kalp,beden ve şehvetin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırız.
Allah’ım, bizlere hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!
Allah’ım, bizlere sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemizi nasip et!
Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyoruz.
Allah’ım, her zorluğu bizlere kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!
Allah’ım, kalbimizi ve amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koru!
Allah’ım, bizleri ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!
Allah’ım, iyiliklerimizi gizleyen, kötülüklerimizi yayan hilekâr dosttan sana sığınırız.
Allah’ım, bizler fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!
Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırız.
Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırız.
Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırız.
Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.
Allah’ım, bizlere öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!
Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı Senden istiyoruz.
Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri bizlere ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru!
Ya Rabbi, bizleri işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!
Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırız.
Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!
Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız.
Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle!
Bizlere dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizleri koru!
Ey hâlleri değiştiren Allah’ım, bizleri en iyi hâle çevir!
Selamün kavlen min Rabbin Rahim. .. Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike
Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.
Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyoruz.
Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya, asfiya ve onların iman etmiş ümmetlerine,ehli beyti Mustafa’ya ,ailelerine, ailelerimize,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine, Senin sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, akrabalarımıza,erenlere, şakirtlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline, Senin rızası için çalışanlara,meleklere, zebanilere; yarattıkların adedince,atom tanecikleri, moleküller,ışık huzmeleri, yağmur, kar,kum ,buz taneleri, yapraklar,sayılar, harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar ve nefesleri adedince ,Allah’ı tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar, dualar , salavatlar ve Efendimizin Şefaati birlikte Rabbim Senin Rahmetin ve affın ve sıfatlarınla beraber selamımız ve hediyemiz olsun.(El Fatiha)
hamza [ 28 Şubat 2012, 18:12 ]
sayın bülbül sitenizi yeni ziyaret ettim yazmış olduğun yazılarından çok etkilendim sizleri tebrik ediyorum harakadan sizin gibi şahsiyetlerin yetişmesi bizleri mutlu ediyoır Allah sayınızı artırsın yolunuz açık olsun bütün site ziyaretcilerine ricam lütfen bu yazıları okuyun. selamlar
zeynep [ 27 Kasım 2011, 15:54 ]
Değerli başkanım sitenizi i yeni ziyaret ettim ve yazılarınızı gördüm hayranlıkla okudum ve taktir ettim başarılarınızın devamını diliyor yeni yazılarınızı bekliyorum. selamlar

Yorumların tamamını okumak için tıklayın.

Bu Yazarın Önceki Yazıları

Ana Sayfa      Haraka Hakkında      İnsanlarımız      Fotoğraf Galerisi      Ziyaretçi Defteri     Haber Arşivi  
Haraka Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği- Her Hakları Saklıdır©2014